Komisja Wenecka przyjeżdża do Polski w niedzielę i pozostanie do wtorku. Poinformował o tym rzecznik MSZ Artur Dmochowski.

Jak mówił, w trakcie pobytu przedstawicieli Komisji przewidziane są spotkania w Sądzie Najwyższym, w Kancelarii Prezydenta, MSZ, Krajowej Radzie Sądownictwa, a także spotkanie z prezydium Sejmu i Senatu. "W programie przewidziane są także spotkania w ministerstwie sprawiedliwości, Trybunale Konstytucyjnym oraz z rzecznikiem praw obywatelskich" - dodał Dmochowski.

Według wcześniejszego komunikatu Komisji, jej przedstawiciele mają omówić z polskimi władzami przyjęte w grudniu zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. O przyjazd Komisji zwrócił się polski rząd. Po wizycie w Polsce delegaci mają wydać opinię na temat zmian w polskich przepisach.