W skład komisji wejdą: Gianni Buquicchio (Włochy) – Przewodniczący, Christoph Grabenwarter (Austria), Jean-Claude Scholsem (Belgia), Kaarlo Tuori (Finlandia) oraz sekretarz delegacji Schnutz Dürr (Austria). Wizyta ma pomóc gościom przygotować opinię na temat ostatniej kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o nowelę, zgodnie z którą m.in. TK ma rozpatrywać wnioski według kolejności wpływu. Zdaniem prawników zmiana ta miała na celu uniemożliwienie trybunałowi zbadania spornej ustawy.

Z kolei na 12 lutego zaplanowano spotkanie przedstawicieli rady z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy Nilsem Muižniekisem. Będą w nim uczestniczyli także przedstawiciele Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj temat również będzie sytuacja, jaka ma obecnie miejsce wokół TK.