W spotkaniu z komisarzem Rady Europy uczestniczy Krajowa Rada Sądownictwa, sędziowie Sądu Najwyższego, jest obecny także prezes Trybunału Konstytucyjnego.

O opinię Komisji Weneckiej w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w grudniu wystąpił minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, w reakcji na zapowiedź wszczęcia procedury oceny praworządności w Polsce.