Rok po wejściu w życie przepisów umożliwiających szybkie usuwanie martwych spółek z rejestru nie wykreślono w ten sposób jeszcze ani jednej
Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1924), która miała wyczyścić rejestr, weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Daje sądom rejestrowym możliwość wszczęcia procedury rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego: wystarczy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie prowadzi on działalności. Jedną z przesłanek jest tu np. nieskuteczność wcześniejszych postępowań, które miały wymusić na spółce, by wypełniła obowiązki (np. złożyła odpowiednie sprawozdania).
Jednak choć ustawa weszła w życie przed rokiem, to postępowania zmierzające do wykreślenia spółki mogły być de facto prowadzone dopiero od 1 lipca. Do tego czasu spółki, które w 2014 r. nie spełniły obowiązków rejestrowych, na podstawie przepisów przejściowych miały czas na ich wypełnienie.