Zbiór danych by był chroniony musi spełniać warunki wymienione w ustawie. Co prawda przepisy wskazują, że ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r., poz. 1281, Nr 1402 z zm.) ma szerszy zakres niż zapisy prawa autorskiego, które dotyczą tylko baz mających charakter utworu, ale i tak prewencja przysługuje wybiórczo.

Bazą danych jest „zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości”.

Zbiory te podlegają wielu czynnościom, między innymi: pobieraniu, wykorzystaniu, wypożyczaniu. Nie wszystkie wykonywane są zgodnie z prawem. Ustawa wskazuje na jakich zasadach powinno się korzystać z baz, by nie naruszać praw ich właścicieli.