statystyki

Eksperci: TK będzie wydawał orzeczenia w niewałściwym składzie

autor: Małgorzata Kryszkiewicz20.01.2016, 07:13; Aktualizacja: 20.01.2016, 09:12
Zgodnie z konstytucją w skład trybunału wchodzi 15 sędziów. Tymczasem dziś – po dopuszczeniu przez prezesa Andrzeja Rzeplińskiego do orzekania dwójki „grudniowych” – orzekających sędziów mamy 12

Zgodnie z konstytucją w skład trybunału wchodzi 15 sędziów. Tymczasem dziś – po dopuszczeniu przez prezesa Andrzeja Rzeplińskiego do orzekania dwójki „grudniowych” – orzekających sędziów mamy 12źródło: Materiały Prasowe

Orzeczenia sądu konstytucyjnego będą budzić poważne wątpliwości prawne. Zdaniem ekspertów istnieje bowiem ryzyko, że będą wydawane w niewłaściwym składzie.

Przepis regulujący zasadę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego miał charakter incydentalny i utracił moc prawną po 30 dniach od wejścia w życie nowej ustawy o TK (Dz.U. z 2015 r. poz. 1064 ze zm.), a więc 30 września 2015 r. Sejm obecnej kadencji nie miał więc już podstawy prawnej do dokonania w grudniu ponownego wyboru sędziów TK.

Zgodnie z konstytucją w skład trybunału wchodzi 15 sędziów. Tymczasem dziś – po dopuszczeniu przez prezesa Andrzeja Rzeplińskiego do orzekania dwójki „grudniowych” – orzekających sędziów mamy 12. I w takim składzie ma zostać rozpoznana także sprawa dotycząca ostatniej nowelizacji ustawy o TK, tzw. ustawy naprawczej.

A prezes Rzepliński zapowiada już, że będzie sukcesywnie dopuszczał kolejnych wybranych w zeszłym roku sędziów. Część prawników nie ma jednak wątpliwości: wyroki TK będą wydawane w niewłaściwym składzie.

Co nagle, to...


Pozostało 85% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (6)

 • papuga(2016-01-20 09:43) Zgłoś naruszenie 86

  Nie do końca można zgodzić się ze zdaniem odrębnym zgłoszonym przez nowo wybranych sędziów TK. NIe należy zapominać o istotnej różnicy, jaka wynika z ustawy zasadniczej, która różnicuje niezawisłość sędziów sądów powszechnych i sędziów TK. Zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Przepis ten odnosi się do sędziów Sądów powszechnych no i oczywiście do SN. Zgodnie natomiast z art. 195 ust. 1 Konstytucji RP, Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. Różnica jest zauważalna nawet dla laika... Sędziowie TK podlegają wyłącznie Konstytucji, nie podlegają ustawą...nie mogą podlegać ustawom, bo inaczej nie mogliby orzekać o braku ich konstytucyjności. Podlegając ustawom, nie mieliby uprawnień do orzekania o pozbawieniu ich mocy wiążącej, z powodu niezgodności ustaw z konstytucją... tak więc żadna ustawa nie wiąże sędziów TK, tym bardziej ustawa zmieniająca zasady rozstrzygania spraw przez TK nie może mieć mocy wiążącej dla Trybunału. Ustawy nie mogą wiązać sędziów TK... Dlatego zastanawiam się, skąd to zdanie odrębne zgłoszone przez sędziów nowo wybranych?? Czyżby chodziło o brak znajomości ustawy zasadniczej, którą osoby te powinny znać..., przecież to tylko jedna ustawa i to w dodatku dla nich i nie tylko dla nich najważniejsza... Czy zatem na pewno wybór tych osób na stanowisko sędziów TK był słuszny, skoro jak widać przy najprostszych sprawach pojawiają się problemy interpretacyjne... problemy z "elementarzem prawniczym"...

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • psps(2016-01-20 10:24) Zgłoś naruszenie 47

  trudno dziś uznawać Pana Rzeplińskiego jako niezawisłego sędziego trybunał musi byc od nowa wybrany

  Odpowiedz
 • Karol(2016-01-21 16:28) Zgłoś naruszenie 41

  Sorry ale Pszczolkowski i Przylebska to zwykli prawnicy z krotkim stazem, nie maja zadnego dorobku naukowego, zadnych publikacji na koncie, nie maja nic do zaoferowania poza lojalnoscia wobec Kaczynskiego. Poza tym slabe te i ich zd odrebne, plytko umotywowane i sprzeczne z wyrokami K 34/15 i K 34/15.

  Odpowiedz
 • Sędzia SN(2016-01-20 19:00) Zgłoś naruszenie 24

  Pan Rzepiński dostał urzedowy tytuł warchoła warchoł, – czyli człowiek z premedytacją siejący zamęt i wszczynający bunty w imię własnych partykularnych interesów. artykule 197, w którym czytamy: „Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa”.

  Odpowiedz
 • sd: postanow. K47/15 TK narusza art 83 Konstytucji(2016-01-20 21:20) Zgłoś naruszenie 12

  Postanowienie z dnia 14 stycznia 2016 r. Sygn. akt K 47/15 Trybunał Konstytucyjny w składzie:Andrzej Rzepliński – przewodniczący, Stanisław Biernat- sprawozdawca,Mirosław Granat, Leon Kieres, Julia Przyłębska (VS.), Piotr Pszczółkawski (VS.), Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymarz, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkawska-Jaśkiewicz, Andrzej Wróbel, Marek Zubik, na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 ze zm.) […] II. Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje: l. Wnioskodawcy zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego o kontrolę konstytucyjności wybranych przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064, ze zm.; dalej: ustawa o TK) oraz kontroli ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217; dalej: ustawa o zmianie ustawy o TK). Trybunał postanowił z własnej inicjatywy o skierowaniu sprawy na rozprawę na podstawie art. 81 ust. 2 i argumentu wynikającego z art. 93 ust. l ustawy o TK. Ustawa o zmianie ustawy o TK weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 28 grudnia 2015 r. i w znaczący sposób zmodyfikowała organizację oraz tryb postępowania przed Trybunałem, […] Trybunał Konstytucyjny przyjął ponadto, że jego pełny skład tworzą wszyscy sędziowie, którzy mają zdolność orzekania w dniu wydawania wyroku. […] ZDANIE ODRĘBNE sędziego TK Julii Przyłębskiej […]Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064, ze zm.; dalej: ustawa o TK) zgłaszam zdanie odrębne do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 14 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt K 47/15. Zdanie odrębne uzasadniam następująco: l. Postanowieniem z 14 stycznia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o rozpoznaniu połączonych wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, grup posłów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie o sygn. K 47/15, na rozprawie. Postanowienie zapadło w składzie 12 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 2. Art. 44 ust. l pkt l ustawy o TK w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217; dalej: ustawa o zmianie ustawy o TK) stanowi, że Trybunał Konstytucyjny orzeka w pełnym składzie, chyba że ustawa stanowi inaczej. 3. Wnioskodawcy zwrócili się do Trybunału o kontrolę konstytucyjności wybranych przepisów ustawy o TK oraz ustawy o zmianie ustawy o TK. W tej sprawie Trybunał orzekać powinien w pełnym składzie. 4. Art. 44 ust. 3 ustawy o TK w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o TK stanowi, że orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 13 sędziów Trybunału. 5. Postępowanie w sprawie o sygn. K 47/15 zostało wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o TK. 6. Wnioskodawcy nie wnosili o rozpoznanie sprawy na rozprawie. Art. 81 ust. 2 ustawy o TK w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o TK stanowi, że w przypadku gdy nie zostanie złożony wniosek o rozpoznanie sprawy na rozprawie rozstrzyga o tym skład orzekający w sprawie. Skład orzekający w tej sprawie, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami to, co najmniej 13 sędziów Trybunału. 7. Wobec treści art. 44 ust. l pkt l ustawy o TK w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o TK orzekanie w sprawie o sygn. K 47/15, także w kwestii rozpoznania sprawy na rozprawie, w składzie innym niż co najmniej 13 sędziów Trybunału narusza przepisy korzystającej z domniemania konstytucyjności ustawy o zmianie ustawy o TK. 8. Nie podzielam stanowiska o możliwości nie stosowania w niniejszej sprawie przepisów ustawy o zmianie ustawy o TK. 9. Konstytucja nie zawiera przepisów regulujących tryb postępowania przed Trybunałem. Art. 197 Konstytucji stanowi, że tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. W tym zakresie podzielam stanowisko M. Zubika sformułowane w publikacji Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011, s. 116 a mianowicie, że: "W ramach rozpoznawania spraw sędziowie Trybunału związani są wszystkimi ustawowymi regulacjami procedury sądowokonstytucyjnej. Nie mogą samodzielnie pomijać takich przepisów choćby uznali je za «oczywiście» niekonstytucyjne. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby TK w odpowiedniej procedurze orzekł o niekonstytucyjności ustawy o TK czy innych wiążących go norm proceduralnych" . ZDANIE ODRĘBNE sędziego TK Piotra Pszczółkowskiego [zawiera argumenty jak te, które przedstawione zostały przez sędziego TK Julię Przyłębską oraz dodatkowo zarzut w brzmieniu:] „orzekanie w sprawie o sygn. akt: K 47/15 powinno odbywać się w składzie co najmniej 13 sędziów Trybunału. Wymóg ten dotyczy także składu przy wydawaniu postanowienia o rozpoznaniu sprawy na rozprawie. Orzekanie w innym składzie narusza przepisy korzystającej z domniemania konstytucyjności ustawy o zmianie ustawy o TK. Naruszenie powyższe, stosownie do treści art. 379 pkt 4 k.p.c. w związku z art. 74 ustawy o TK, może prowadzić do zarzutu nieważności postępowania.”. KOMENTATOR TWIERDZI, iż w jego ocenie orzeczenie TK z dnia 14.1.2016 r. w sprawie o sygn. akt: K 47/15 narusza przepis art. 83 Konstytucji RP, który brzmi następująco: „ART. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.”.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane