Rażąca obraza przepisów prawa czy uchybienie godności urzędu nie będą powodem do dyscyplinarki, jeśli doszło do nich „w interesie społecznym”.
Ruszyły ekspresowe prace nad reformą prokuratury. Nowa ustawa ustrojowa to 188 artykułów i 71 przepisów wprowadzających. Wczoraj trafiły one do pierwszego czytania. Zmianom sprzeciwiają się posłowie PO, Nowoczesnej oraz Kukiz’ 15.
Projekty, jako poselskie, nie musiały zawierać oceny skutków regulacji (OSR), w której przewiduje się konsekwencje zmian. Nie były też poddane konsultacjom i niewiele zainteresowanych zdążyło się odnieść do zmian. Skrytykował je Sąd Najwyższy, prokurator generalny i Krajowa Rada Prokuratury. A zmiany mają wejść w życie już 4 marca.