Iustitia domaga się więc, aby resort, o ile posiada informacje na ten temat, wskazał, które konkretnie sądy nabywały tego typu czasopisma i w jaki sposób to stwierdzono.

Ponadto sędziowie zwracają MS uwagę, że może być tak, iż sądy nabywały czasopisma inne niż gazety codzienne lub pisma prawnicze, np. o charakterze rozrywkowym lub prasę dla dzieci w celu użycia ich w pomieszczeniach do przesłuchiwania dla nieletnich.