Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości ogólnodostępna graficzna informacja o przestępstwach na tle seksualnym pomoże w ochronie małoletnich przed pedofilami. Podniesienie świadomości społeczności lokalnych to podstawa prewencji.

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym to nowy pomysł ministerstwa w walce o bezpieczeństwo najmłodszych. Resort opracował kompleksowy system mający za zadanie zmniejszenie przestępczości, której ofiarą są dzieci, zadbanie o ich bezpieczeństwo w najbliższej okolicy, a także stygmatyzacja przestępców.

Jednym z elementów machiny obok publicznego rejestru sprawców i kontroli pracowników jest zobligowanie policji do stworzenia, opublikowania i aktualizowania mapy zagrożeń. Infografika ma zawierać „aktualne informacje o miejscach szczególnego zagrożenia przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wymienionymi w rozdziale XXV Kodeksu karnego”. Dane mają być publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Komendy Głównej Policji.

Zgodnie z intencją mapa zagrożeń ma być „wykazem zagrożeń zewnętrznych o charakterze kryminalnym”, pozwalającym przewidzieć realne zagrożenie dla chronionych dóbr.

„W przypadku projektowanych przepisów chodzi o możliwość oceny, jak sąsiedztwo wpływa na nasze bezpieczeństwo, a zwłaszcza czy w najbliższym sąsiedztwie miały miejsce incydenty wpływające na poczucie zagrożenia” – czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem projektodawcy udostępnienie informacji przyczyni się do podniesienia świadomości lokalnych mieszkańców, a tym samym zachęci ich do dbania o bezpieczeństwo w najbliższej okolicy. Zaangażowanie obywateli to najprostszy sposób do ograniczenia przestępczości.

Projekt znajduje się na etapie uzgodnień