Rozwiązanie przewidujące zaledwie 14 dni na zapoznanie się z uzasadnieniem wyroku i sporządzenie apelacji, może budzić wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania konstytucyjnego prawa do obrony – twierdzi rzecznik praw obywatelskich i prosi resort sprawiedliwości o zajęcie stanowiska.
Chodzi o przepisy procedury karnej, a dokładnie o art. 445 par. 1 k.p.k. Zgodnie z nim termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.
W ocenie doktora Adama Bodnara opisywany artykuł powinien zawierać zapis – tak, jak jest to w przypadku sporządzania uzasadnień wyroków przez sąd – umożliwiający przedłużenie terminu na złożenie apelacji. „W niektórych przypadkach (...) uzasadnienie wyroku może być bardzo obszerne. W tym kontekście nierzadko jednak nie zwraca się właściwej uwagi na problem w postaci niedostatecznie długiego czasu przysługującego obronie na sporządzenie apelacji” – czytamy w wystąpieniu RPO.