Sąd Najwyższy rozwikłał spór, który od wielu lat stanowił jeden z najpoważniejszych problemów z zakresu prawa spadkowego i dla doktryny, i dla zwykłych obywateli. Stwierdził bowiem, że konsekwencje związane z wydziedziczeniem dotyczą wyłącznie konkretnej osoby, zaś nie mogą odnosić się do rodziny niegodnego spadku.

Art. 1008 kodeksu cywilnego stanowi, że spadkodawca może w testamencie wydziedziczyć zstępnych, małżonka i rodziców, jeśli dana osoba:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;