Pan Maciej przygotowuje się do maratonu. – Pokonuję wiele kilometrów i często dochodzi do spornych sytuacji z innymi uczestnikami ruchu – mówi czytelnik. – Wczoraj jak zwykle biegłem lewą stroną jezdni i o mało nie wpadł na mnie rowerzysta. Nakrzyczał na mnie, że piesi powinni poruszać się poboczem. Jak sprawę regulują przepisy – pyta pan Maciej.
Aktywne spędzanie czasu staje się bardzo modne. Biegacze poruszający się po chodnikach i ulicach przestali budzić powszechne zdziwienie. Trzeba jednak pamiętać, że każdy uczestnik ruchu musi zachować szczególną ostrożność. Nieprzestrzeganie przepisów może spowodować przykre konsekwencje nie tylko dla biegacza, lecz także innych napotkanych osób.
Przed kolejnym treningiem na świeżym powietrzu warto zaznajomić się z prawem o ruchu drogowym. W świetle tej ustawy biegacza trzeba traktować tak jak pieszego. Wielu wyczynowców z pewnością będzie miało wątpliwości co do słuszności takiego porównania. Chociaż uprawiający biegi poruszają się ze znacznie większą prędkością i nie znoszą się zatrzymywać, to obejmują ich te same przepisy co zwykłych przechodniów.
Biegacz powinien zatem poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, a jeśli ich brak – poboczem. Dopiero gdy pobocza nie ma lub chwilowo nie można z niego korzystać, osoba uprawiająca sport ma prawo korzystać z jezdni. Ale nie powinna czuć się na niej zbyt pewnie... Otóż koniecznie musi się poruszać lewą stroną ulicy i ustępować miejsca każdemu przejeżdżającemu pojazdowi!
Oznacza to, że rację miał uczestnik ruchu, który zdenerwował się na pana Macieja. Czytelnik powinien był korzystać z pobocza, a w razie jego braku zejść maksymalnie do lewej krawędzi jezdni, aby przepuścić pędzącego rowerzystę. Trzeba także wiedzieć, że w żadnym razie nie należy przebiegać przez ulicę! I to nawet wtedy, gdy trenujący korzysta z przejścia dla pieszych. Takie zachowanie mogłoby się skończyć wtargnięcięm pod nadjeżdżający pojazd.
Na podobnych zasadach można korzystać z drogi dla rowerów. Czyli tylko w ostateczności i przy braku chodnika oraz pobocza. Jak widać, biegacze nie mają łatwego życia. Liczne utrudnienia i niebezpieczeństwa ruchu drogowego powodują, że może warto wybrać trening w spokojnym miejscu, takim jak park lub las.
Podstawa prawna
Art. 11, art. 14 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 529).