Od 4 stycznia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 29 stycznia 2015 r., poz. 155) zgodnie z nią kierowcy muszą przygotować się na kilka istotnych modyfikacji.

Okres próbny dla nowych kierowców

Będzie trwał 24 miesiące od chwili wydania dokumentu. Najwięcej restrykcji będzie przez pierwsze 8 miesięcy. Właśnie wtedy nowicjusze nie będą mogli przekroczyć prędkości 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h poza nim oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Przedłużenie okresu próby

Starosta będzie mógł wydać decyzję o przedłużeniu okresu próby względem kierowcy, który podczas 24 pierwszych miesięcy popełni minimum dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym między innymi: o 30 km/h przekroczy dozwoloną prędkość, nie zastosuje się do zakazu wyprzedzania lub wymusi pierwszeństwo.

Dodatkowe szkolenia

Pomiędzy 4 a 8 miesiące posiadania prawa jazdy nowicjusze będą musieli przejść kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. Zaświadczenia ukończenia kursów trzeba będzie przedstawić właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania staroście przed upływem 8 miesięcy od dnia wydania dokumentu.

Zielony listek na szybach

Każda osoba ciesząca się od niedawna prawem jazdy będzie musiała informować resztę kierujących o swoich niedużych umiejętnościach. Zadanie to będzie spełniał obowiązkowy zielony listek przyklejany zarówno na przedniej jak i tylnej szybie.

Zakaz pracy jako kierowca w pierwszych dwóch latach

Nowicjusz nie będzie mógł wykonywać zawodu kierowcy przez cały okres próby. Zakaz dotyczy również osobistego wykonywania działalności gospodarczej o takim charakterze.