Od 1 stycznia 2016 osoby fizyczne nie będą musiały uiszczać 500 zł opłaty recyklingowej podczas rejestracji sprowadzonego używanego pojazdu.Zgodnie z obowiązującymi obecnie przeisami opłata ta jest wpłacana zarówno przez osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, jak i przez przedsiębiorców wprowadzających pojazdy, którzy nie mają obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów. Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2006 r. na mocy art. 12 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z eksploatacji opłata wzbudziła wiele kontrowersji nie tylko wśród przedsiębiorców.

Zainteresowała się nią między innymi Komisja Europejska, która stwierdziła, iż kwota ta nie jest związana z rzeczywistym kosztem złomowania samochodu.

Co się zmieni po 1 stycznia 2016?

Zmiany przyjęte przez Sejm dotyczące ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji miały na celu wdrożenie w życie przepisów unijnych. Główną zmianą jest zniesienie obowiązku wpłacania opłaty recyklingowej od pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju (500 zł od każdego wprowadzonego pojazdu).

Co więcej, nowe przepisy nakładają na podmioty prowadzące profesjonalną działalność w zakresie wprowadzania na rynek pojazdów obowiązek zapewnienia i finansowania sieci zbierania wycofanych z użytkowania pojazdów. Nowe przepisy natomiast likwidują jednocześnie możliwość dofinansowania zakładów demontażu pojazdów środkami pochodzącymi z pobieranych opłat recyklingowych.

Zniesienie opłaty recyklingowej w stosunku do osób fizycznych wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski przed 1 stycznia 2016 r. konieczne będzie wpłacenie opłaty recyklingowej