"Niedopuszczalne w państwie prawa jest rozwiązywanie wątpliwości konstytucyjnych przez odwołanie się do woli politycznej i poczucia ludowej sprawiedliwości. Jedynym organem kompetentnym jest w tym zakresie Trybunał Konstytucyjny" - głosi oświadczenie Komitetu Helsińskiego.

Dlatego, jak podkreślono w tym oświadczeniu, "pospieszne, dokonane z naruszeniem standardów stanowienia prawa, uchwalenie nowelizacji ustawy o TK z 25 czerwca 2015 r. nie tylko nie rozwiązało problemów, lecz je pogłębiło". "Dotyczy to zwłaszcza zasad kształtowania składu Trybunału i gwarancji jego niezależności wobec władzy wykonawczej" - dodano.

Pod oświadczeniem podpisali się członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce: Teresa Bogucka, Halina Bortnowska-Dąbrowska, Jerzy Ciemniewski, Janusz Grzelak, Jacek Kurczewski, Ewa Łętowska, Wojciech Maziarski, Michał Nawrocki i Danuta Przywara.

W piątek prezydent podpisał nowelizację ustawy o TK, którą tego samego dnia przyjął - bez poprawek - Senat, a dzień wcześniej uchwalił Sejm. Nowelizacja jeszcze w piątek została ogłoszona w Dzienniku Ustaw; wejdzie w życie 5 grudnia. Znowelizowana ustawa stanowi, że w przypadku sędziów TK, których kadencja upływa w 2015 r., termin na zgłaszanie kandydatów na ich następców wynosi 7 dni od wejścia tego przepisu w życie.

Oznacza to nowy wybór pięciu sędziów, co - w zamyśle posłów PiS, którzy zgłosili projekt nowelizacji - miałoby unieważnić wybór sędziów dokonany przez Sejm minionej kadencji.

8 października poprzedni Sejm - przy sprzeciwie PiS - wybrał pięciu nowych sędziów TK w miejsce tych, których kadencja wygasa w tym roku. Trzej sędziowie - wybrani w miejsce tych, których kadencja wygasła 6 listopada (w trakcie kadencji poprzedniego Sejmu) nie zostali dotychczas zaprzysiężeni przez prezydenta Andrzeja Dudę. 2 i 8 grudnia wygasa kadencja dwojga kolejnych sędziów.

Nowelizację zaskarżyli do TK Rzecznik Praw Obywatelskich i posłowie PO. Termin na rozpoznanie tych skarg TK wyznaczył na 9 grudnia. Tymczasem 3 grudnia TK ma zbadać skargę posłów PO i PSL, dotyczącą uchwalonej w czerwcu ustawy o TK. To na jej mocy Sejm minionej kadencji wybrał w październiku 5 nowych sędziów Trybunału w miejsce tych, których kadencje wygasły w listopadzie oraz wygasną w grudniu.