Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nowelizacja ustawy autorstwa PiS o Trybunale Konstutucyjnym to atak na niezależność Trybunału.

Naczelna Rada Adwokacka poparła wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W wydanym dziś oświadczeniu NRA zapowiada, że również złoży do Trybunału wniosek o wyrażenie zgody na złożenie przez Naczelną Radę Adwokacką opinii w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.

"W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podejmowane w ostatnich kilku miesiącach, przez Sejmu VII i obecnej kadencji działania w odniesieniu do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego stanowią przejaw instrumentalnego stosowania prawa w celach politycznych i stanowią atak na niezależność Trybunału Konstytucyjnego oraz niezawisłość jego sędziów" - czytamy w uchwale. W ocenie NRA działania te stanowią zagrożenie dla konstytucyjnych praw i wolności.

Reklama

9 grudnia Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z ustawą zasadniczą nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS przyjętej w ubiegłym tygodniu przez parlament i podpisanej przez prezydenta.

Z kolei 3 grudnia Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z ustawą zasadniczą nowelizacji przyjętej jeszcze przez rząd PO-PSL. Pierwotnie to PiS zaskarżył tę nowelę, później jednak się z tego wycofał, a swój wniosek w tej sprawie złożyła Platforma Obywatelska.