Testy DNA na ojcostwo powinny być przeprowadzane także wtedy, gdy jeden z rodziców na to się nie zgadza. Tak twierdzi rzecznik praw dziecka i wnioskuje o zmianę przepisów w tym zakresie.
Sprawa dotyczy powództw o ustalenie, zaprzeczenie oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Zgodnie z art. 62 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od dnia jego ustania, domniemywa się, że pochodzi od męża matki.
Jeżeli jednak pochodzi ze związku pozamałżeńskiego albo ojcostwo męża matki zostało zaprzeczone, a inny mężczyzna nie chce dziecka uznać, jedyną metodą ustalenia jego pochodzenia jest wytoczenie o to powództwa do sądu. Co ten robi w takiej sprawie? Kieruje strony na badania genetyczne – podobnie jak w przypadku powództw o zaprzeczenia i ustalenie bezskuteczności uznania dziecka.