Zdaniem MSW nowych uczestników ruchu drogowego należy objąć kontrolą. Ma to na celu zmniejszenie liczby wypadków, których przyczyną jest nieroztropna jazda.

Najbardziej restrykcyjny będzie okres pierwszych 8 miesięcy liczonych od dnia uzyskania prawa jazdy. To właśnie wtedy początkujący kierowcy nie będą mogli przekroczyć prędkości 50 km/h w terenie zabudowanym i 80 km/h poza nim, a także oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej. O umiejętnościach danej osoby będzie informował zielony listek obligatoryjnie naklejany na tylną szybę.

Ustawodawca przewidział także obowiązek wzięcia udziału w dodatkowym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spełnienie tej powinności powinno nastąpić pomiędzy 4 a 8 miesiącem od odebrania dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu na prawo jazdy.

Dodatkowo w okresie próbnym obowiązywać będzie zakaz podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy (dotyczy to także prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym zakresie).

Nowa ustawa wprowadza także zaostrzenie przepisów wobec młodych kierowców. Osoby, które w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h utracą prawo jazdy. Rozwiązanie to będzie obowiązywało od stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie 4 stycznia 2016 r.