Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poszerza zakres danych, które będzie można sprawdzić online. Od połowy 2014 roku można skontrolować historię danego pojazdu oraz stan techniczny autobusu. Teraz możliwe też będzie sprawdzenie liczby punktów karnych przez internet

Od połowy 2014 roku można skontrolować historię danego pojazdu oraz stan techniczny autobusu. Zmiany wprowadzono kierując się troską o bezpieczeństwo na drodze. Urzędnicy od początku zapowiadali, że pracują nad kolejnymi bazami danych. Działania realizowane są wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki (COI) w ramach projektu CEPIK 2.0.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 z zm.) podpisaną przez Bronisława Komorowskiego na początku przyszłego roku udostępnione mają zostać informacje dotyczące:
1. liczby zebranych punktów karnych
2. badań technicznych pojazdów
3. uprawnień posiadanych przez pracowników.


Kierowca, który będzie chciał zweryfikować ilość posiadanych punktów karnych lub dowiedzieć się, jakie naruszenie przepisów zostało mu przypisane szybko uzyska pożądane informacje za pośrednictwem dwóch platform: "Sprawdź moje uprawnienia" i "Sprawdź informację o punktach karnych".

MSW zapewnia, że w przyszłości omawiana usługa będzie pozwalała także na opłacenie mandatu za pośrednictwem internetu.