Dariusz Zawistowski, sędzia Sądu Najwyższego został nowym przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Zastąpi on na tej funkcji prof. Romana Hausera, który w połowie października został wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia Zawistowski orzeka w V wydziale Izby Cywilnej SN. Jest specjalistą w dziedzinie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, a także współautorem komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego.

KRS jest konstytucyjnym organem stojącym na straży niezawisłości sądów i niezależności sędziów. Kadencja przewodniczącego rady trwa cztery lata.