Sędzia Zawistowski orzeka w V wydziale Izby Cywilnej SN. Jest specjalistą w dziedzinie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, a także współautorem komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego.

KRS jest konstytucyjnym organem stojącym na straży niezawisłości sądów i niezależności sędziów. Kadencja przewodniczącego rady trwa cztery lata.