Związkowcy zwrócili się do Andrzeja Seremeta o przekazanie środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach orzeczniczych na płace pracowników prokuratury. Chcieliby, by prokuratorska centrala w ten sposób zagospodarowała oszczędności związane z wakatami na stanowiskach prokuratorskich i asesorskich.
Związkowcy byli zresztą wielokrotnie zapewniani, że te pieniądze nie będą przesuwane na inne cele niż wynagrodzenia.
„Apelujemy zatem, aby na koniec swojego urzędowania (jest to ostatni rok budżetowy kadencji prokuratora generalnego) wyciągnąć dłoń do pracowników prokuratury poprzez przeniesienie wszystkich zaoszczędzonych środków (...) na wynagrodzenia pracowników prokuratury” – wzywa Barbara Chrobak, zastępca przewodniczącego związku.
W swojej odpowiedzi Andrzej Seremet zapewnia, że poprawa sytuacji finansowej pracowników pozostaje w jego pamięci. Zapewnia, że dokona stosownych przesunięć w planach finansowych jednostek. Tyle że nie we wszystkich jednostkach są nadwyżki, więc trzeba dokonać takiego podziału pieniędzy, aby ich zwiększenie było równomierne.
Związek zapowiada monitorowanie realizacji tych deklaracji PG.