Zgodnie z projektem rozporządzenia na dokumentach prawa jazdy mają pojawić się nowe kody. Nr 69 będzie informować o możliwości prowadzenia przez kierowcę jedynie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Zmiany odnoszą się kolumny oznaczonej liczbą 12., która znajduje się na rewersie dokumentu prawa jazdy. Zgodnie z rozporządzeniem umieszcza się w niej ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe, które są weryfikowane przez funkcjonariusz dokonujących kontroli pojazdu. Nowością jest dodanie kodu oznaczonego numerem 69. Będzie on informował o tym, że dany kierowca może poruszać się jedynie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową. Zapis ten wprowadzany będzie do dokumentu kierowcy, który został wcześniej skazany za jazdę pod wypływem alkoholu i orzeczono wobec niego czasowy zakaz prowadzenia pojazdu. Jeśli będzie chciał odzyskać uprawnienia, obowiązany będzie zainstalować u siebie w pojeździe blokadę alkoholową.

Od 18 maja 2015 obowiązują surowsze zasady karania kierowców jeżdżących na podwójnym gazie. Po pierwsze, wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat. Dodatkowo, niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych.

Zmiany wprowadzane projektem rozporządzenia są konsekwencją dodania art. 182a do kodeksu karnego wykonawczego. Przewiduje on możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat.

Projekt rozporządzenia rozwiązuje skupia się także na drugim problemie. Chodzi o osoby posiadające prawo jazdy kraju będącego wyłącznie stroną konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie w 1949 r. Wzór tego dokumentu jest bowiem niezgody z konwencją o ruchu drogowym podpisaną we Wiedniu 1968 r, co sprawia, że osoby te nie mogą uzyskać prawa jazdy niezbędnego do poruszania się na terytorium kraju honorującego tylko prawo jazdy zgodne ze wzorem konwencji z Wiednia.

Jak działa alkolock?
To elektroniczna blokada zamontowana w pojeździe, która uniemożliwia jego uruchomieniem w momencie, gdy poziom poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza u kierowcy 0,1 mg w 1dcm sześciennym.

Projekt rozporządzenia ma wejść w życie w ciągu 30 dni od jego ogłoszenia.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenie Ministra i Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierujących pojazdami w konsultacjach publicznych.