Nie zmieni się wysokość wsparcia dla obcokrajowców. Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Obcokrajowiec na zakup odzieży i butów dostanie jednorazowo 140 zł, na środki higieny osobistej co miesiąc – 20 zł, kieszonkowe – 50 zł. Jeżeli podejmie się prac porządkowych na rzecz ośrodka, w którym przebywa, albo tłumaczeń ułatwiających porozumiewanie się z pracownikami placówki, wysokość wynagrodzenia może wzrosnąć do 100 zł. Ponadto rozporządzenie określa wysokość ekwiwalentu pieniężnego na wyżywienie – 9 zł na dzień. Osoby, które przebywają poza ośrodkiem, mogą też liczyć na wsparcie mieszkaniowe – 25 zł. Ale jeżeli mieszkają z rodziną, ta pomoc będzie niższa – w przypadku dwóch osób wyniesie – 20 zł, trzech – 15 zł, czterech i więcej – 12,50 zł na każdą.

Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji