statystyki

Wykonawca wycofał się z umowy? Zapłaci karę lub rekompensatę

autor: Małgorzata Piasecka - Sobkiewicz20.10.2015, 18:00
O odszkodowanie od wykonawcy właściciel mieszkania może się ubiegać w razie niewykonania remontu w terminie, co naraziło go na szkodę.

O odszkodowanie od wykonawcy właściciel mieszkania może się ubiegać w razie niewykonania remontu w terminie, co naraziło go na szkodę.źródło: ShutterStock

Zawarłem umowę na wykonanie remontu mieszkania – pisze pan Wojciech. – Wykonawca rozpoczął wprawdzie prace, ale zaprzestał ich, bo otrzymał od innego klienta korzystniejszą propozycję. Chce zrezygnować. Tymczasem w umowie jest zapis o sankcjach w razie wycofania się z ustaleń poczynionych przez obie strony. Podpisując dokument, wykonawca nie miał żadnych zastrzeżeń do jego treści. Czy mimo to może odmówić wykonania w terminie remontu i wycofać się z umowy bez żadnych konsekwencji – pyta czytelnik.

Nie. Skoro wykonawca nie chce w ogóle wykonać prac, do których zobowiązał się w umowie, albo nie wywiązał się z nich czy nie wykonał zobowiązania w należyty sposób, narażając przez to właściciela mieszkania na szkodę, to powinien ją naprawić, np. płacąc odszkodowanie, które pokryje straty. Sankcje nie grożą mu jedynie wtedy, gdy ze swoich obowiązków nie wywiązał się z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Nie może się jednak na nie powoływać, jeśli już po podpisaniu umowy i rozpoczęciu robót w mieszkaniu jednego klienta przerwie wykonywanie ich, bo zgłosił się do niego inny klient i zaoferował bardziej korzystne wynagrodzenie. Odpowiedzialności nie uniknie również, twierdząc, że przeliczył się z możliwościami przerobowymi swojej firmy, bo przyjął zamówienie, które mu nie odpowiada, bądź zobowiązał się do wykonania go w zbyt krótkim terminie. Zdaniem Sądu Najwyższego w obu tych przypadkach nie można mówić o braku winy, skoro już w momencie zawierania umowy wykonawca wiedział, że nie będzie mógł spełnić w ogóle zobowiązania, którego się podjął, albo zrobić tego w sposób należyty. Takie stanowisko SN zajął w orzeczeniu z 27 stycznia 1972 r. (sygn. akt I CR 458/71).

O odszkodowanie od wykonawcy właściciel mieszkania może się ubiegać w razie niewykonania remontu w terminie, co naraziło go na szkodę. Na przykład prace miały być przeprowadzone w mieszkaniu przeznaczonym na wynajem, a z powodu opóźnienia ich przyszły podnajemca się wycofał. Można bowiem żądać również naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki niezależnie od wykonania zobowiązania. Właściciel mieszkania ma więc prawo do dwóch roszczeń niezależnych od siebie: o spełnienie świadczenia oraz o wyrównanie szkody spowodowanej przez zwłokę wykonawcy. Nawet gdy zgodzi się na wykonanie remontu z opóźnieniem, to nie oznacza, że zrzeka się prawa do roszczenia odszkodowawczego za zwłokę. Obu roszczeń może dochodzić przed sądem.

W umowie z wykonawcą można też zastrzec, że naprawienie szkody z tytułu zwłoki lub nienależytego wykonania remontu nastąpi przez zapłatę kary umownej, czyli określonej sumy. Jednakże wykonawca nie może zwolnić się z obowiązku wykonania zobowiązania, płacąc karę umowną, jeśli wcześniej nie uzyska zgody właściciela mieszkania na taki sposób załatwienia sprawy.


Pozostało 59% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane