Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Dzięki nim możliwe będzie upowszechnienie wykorzystywania mediacji w sprawach cywilnych. System usprawnień proceduralnych ma zachęcać do polubownego rozwiązania sporu, zanim sprawa ewentualnie trafi do sądu.

Z raportu Banku Światowego wynika, że średni czas oczekiwania na przejście sprawy gospodarczej z I do II instancji to ponad rok. Rocznie do sądów wpływa 1,5 mln spraw gospodarczych. Według Ministerstwa Gospodarki, aż 1,1 mln z nich dałoby się rozwiązać drogą mediacji. W zeszłym roku przeprowadzono ich zaledwie 8 tys., ale trend jest rosnący. Podczas prac nad ustawą prowadzono szeroko zakrojoną promocję mediacji i arbitrażu. W tym roku przeprowadzono już prawie tyle samo mediacji, co w całym roku ubiegłym, a więc ok. 8 tys. To niewiele, ale już widać efekty kampanii, która ruszy na dobre po ogłoszeniu ustawy na początku roku.

Ustawa wprowadza m.in. system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych, które mają skłonić strony sporu do mediacji. Wprowadzone zostaną również regulacje dotyczące kwalifikacji mediatorów stałych. Najważniejszymi propozycjami w ustawie są: