Chociaż książeczka wojskowa należy do dokumentów, którym wiele osób poświęca najmniej uwagi, nie oznacza to, że jest niepotrzebnym kawałkiem papieru.

Książeczki wojskowe są dokumentem osobistym żołnierzy służby zasadniczej, rezerwy oraz poborowych. Zgodnie z polskim prawem używana jest podczas czynności związanych z wojskowym obowiązkiem meldunkowym. Warto także pamiętać, że przepisy zabraniają przewożenia i wysyłania tego dokumentu za granicę.

Chociaż dla wielu osób książeczka wydaje się całkowicie zbędna, to jej zagubienie lub uszkodzenie wymaga podjęcia odpowiednich kroków, podobnie jak w przypadku pozostałych dokumentów. Po utracie lub zniszczeniu w pierwszej kolejności należy skontaktować się z komendantem wojskowej komendy uzupełnień, w miejscu zameldowania, lub czasowego przebywania przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wraz z wnioskiem należy przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość, taki jak dowód osobisty, prawo jazdy, czy paszport. Potrzebne będzie także zdjęcie o wymiarach 3cm x 4cm. Jeżeli zgłaszająca osoba nie ma możliwości przedłożenia jakiegokolwiek dokumentu tożsamości, konieczne będzie zaświadczenie policji o o zgłoszeniu kradzieży dokumentów.

Samo zgłoszenie powinno pozwolić na otrzymanie duplikatu książeczki.

Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową. Jeżeli po spełnieniu tych formalności utracona książeczka zostanie odnaleziona, posiadacz ma obowiązek niezwłocznie przekazać ją do WKU.