Reklama
Wskazuje ona, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są pod szczególną ochroną i nie podlegają przekształceniom własnościowym. Będą mogły być zbywane wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie, jedynie w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego.
Nowelizacja zatem zawęża katalog przypadków, w których ich sprzedaż jest możliwa. Wskazuje, że będzie można podjąć taką decyzję w sytuacji zmiany przeznaczenia terenów na cele nieleśne i nierolnicze, o ile ma to związek z realizacją zadań publicznych. Ponadto będzie to możliwe również w przypadku podyktowanym ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa i wynika również z konieczności realizacji inwestycji publicznych.
Nie zmienią się trzy inne powody prywatyzacji lasu. Będzie ona możliwa również w przypadku: zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach, regulacji granicy polno-leśnej oraz stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej. Ponadto nowelizacja gwarantuje, że każdy ma prawo dostępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa na równych zasadach.
Posłowie przyjęli również nowelizację ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ochrony brzegów morskich. Wynika z niego, że rocznie na ten cel budżet państwa przeznaczy nie mniej niż 34 mln zł.
Etap legislacyjny
Nowelizacje skierowana do Senatu