Posłowie PO chcą, by grunty należące do Lasów Państwowych mogły być przekazywane jako darowizna na prowadzenie inwestycji przez samorządy. PiS wskazuje, że projekt jest nieprecyzyjny i może prowokować korupcję. Sejmowa komisja zarekomendowała odrzucenie projektu PO.

Wnioskodawca posłanka Małgorzata Pępek (PO) tłumaczyła podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji środowiska, że zaproponowany projekt noweli ustawy o lasach ma pozwolić na sprawniejsze prowadzenie inwestycji przez samorządy na terenach należących do Lasów Państwowych.

Jak czytamy w projekcie "lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie LP, mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami". W umowie darowizny określony miałby być też cel, na który lasy, grunty i inne nieruchomości będące w zarządzie LP są darowane. Jeżeli nieruchomość nie byłaby przeznaczona na ten cel, darowizna podlegałaby odwołaniu.

Darowizny miałby dokonywać starosta - za zgodą dyrektora generalnego LP, a kiedy nieruchomość byłaby własnością samorządu, darowizny dokonywałby jego organ wykonawczy za zgodą rady albo sejmiku.

Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny przekonywał, że projekt przygotowany przez PO jest "zbyt daleko idącą koncepcją swobodnego dysponowania gruntami będącymi w zarządzie LP". Dodał, że rząd negatywnie ocenia też umożliwienie przekazywania nieruchomości Lasów "bardzo szerokiemu katalogowi podmiotów, który może być jeszcze poszerzony".

Konieczny dodał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nieruchomości należące do LP mogą być w określonych przypadkach m.in. sprzedawane, wydzierżawiane, czy oddawane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom organizacyjnym czy GDDKiA.

Jak mówił, zgodnie z prawem istnieje wiele możliwości wykorzystania nieruchomości będących w zarządzie LP na cele społecznie użyteczne, oświatowe, obronne, czy pod inwestycje. Poinformował też, że rząd pracuje nad rozwiązaniem, które ma kompleksowo regulować m.in. kwestię przekazywania gruntów należących do Lasów.

Posłowie PiS wskazywali ponadto, że propozycja PO narusza kompetencje nadleśniczego, który prowadzi samodzielną gospodarkę w nadleśnictwie.

Jerzy Gosiewski (PiS) ocenił, iż projekt noweli może rodzić zachowania korupcyjne, a grunty leśne mogłyby być przekazywane w ręce prywatnych firm wydobywających kopaliny.

Przedstawicielka PO Krystyna Sibińska zwracała jednak uwagę, że choć obecne uregulowania dają możliwość przekazywania terenów leśnych samorządom, to w rzeczywistości jest to bardzo skomplikowane i nieskuteczne, a takie postępowania trwają często latami.

Ostatecznie, komisja środowiska przy 16 głosach za i 6 przeciw, zarekomendowała odrzucenie poselskiego projektu noweli o lasach w pierwszym czytaniu.