"Celem ustawy jest wprowadzenie do postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko komornikom, asesorom komorniczym i aplikantom komorniczym instytucji rzecznika dyscyplinarnego; określenie szczegółowych zasad wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego z udziałem rzecznika oraz uregulowanie instytucji przerwania biegu przedawnienia dyscyplinarnego" - poinformowano w piątkowym komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Temat odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników stał się w ostatnich miesiącach głośny w związku ze sprawą zajęcia ciągnika rolnika, który nie był dłużnikiem. Stracił on pojazd o wartości ok. 100 tys. zł w ramach postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikowi, którym - jak się okazało - był jego sąsiad. Po zabraniu ciągnika na wniosek wierzyciela trafił on do komisu, gdzie sprzedano go za ok. 40 tys. zł. Komisja dyscyplinarna Krajowej Rady Komorniczej (KRK) na początku kwietnia usunęła z zawodu asesora komorniczego, który brał udział w tej sprawie.

Działania kancelarii komorniczej w związku ze sprawą ciągnika, a także kilkoma innymi dokonanymi zajęciami, bada prokuratura w Płocku. Ostatnio do prokuratury wpłynęły oczekiwane przez nią wyniki lustracji postępowań komorniczych łódzkiej kancelarii w okresie od 2013 r. Lustracja została wszczęta z inicjatywy KRK oraz na wniosek śledczych. Chodziło m.in. o zbadanie tych przypadków, w których po zajęciach ruchomości były one sprzedawane w trybie umowy komisowej, a nie powszechniej stosowanej licytacji. Prokuratura aktualnie analizuje tę dokumentację.

Reklama

W kwietniu - po usunięciu asesora z zawodu - KRK zapowiedziała poparcie propozycji zmian, które będą dotyczyły postępowań dyscyplinarnych. "W szczególności chodzi o uproszczenie tych postępowań poprzez m.in. wprowadzenie instytucji rzecznika dyscyplinarnego. Korporacja komornicza jest jedyną korporacją, która nie posiada takiego rzecznika" - mówiła wtedy rzeczniczka prasowa KRK Monika Janus.

Reklama

Do zadań rzecznika dyscyplinarnego będzie należało m.in. prowadzenie dochodzenia mającego na celu zebranie dowodów dla wyjaśnienia okoliczności sprawy, a także - w razie złożenia wniosku o ukaranie - pełnienie funkcji oskarżyciela w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną oraz sądem okręgowym.

"Obecny model, w którym wnioskodawcy pełnią funkcję oskarżycielską sprawia, że postępowania dyscyplinarne w około 95 proc. spraw prowadzone są pod nieobecność strony oskarżycielskiej, co znacząco wpływa na sprawność i efektywność prowadzonych postępowań" - głosiło uzasadnienie projektu nowelizacji zgłoszonej przez posłów PO.

Jak wskazywano w ciągu ostatnich lat liczba komorników wzrosła o ponad 25 proc. - jest ich już ponad 1,2 tys. - a przepisy o postępowaniach dyscyplinarnych stosuje się także do asesorów i aplikantów komorniczych.

Nowelizacja reguluje ponadto m.in. kwestię kosztów postępowań dyscyplinarnych oraz wydłużenia okresu przedawnienia karalności występków dyscyplinarnych. W końcu prac legislacyjnych doprecyzowano, że bieg przedawnienia dyscyplinarnego będzie przerywała wyłącznie każda czynność procesowa rzecznika dyscyplinarnego. Wyeliminowano więc sytuacje, kiedy bieg ten miałoby przerywać przeprowadzenie przez rzecznika dyscyplinarnego czynności o charakterze technicznym - np. żądanie okazania akt.