Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że rejestracja kształtu jako znaku towarowego co prawda jest możliwa, ale tylko po spełnieniu rygorystycznych warunków.

Właściciel marki Kit Kat, firma Nestle, chciał zarejestrować w Wielkiej Brytanii kształt batoniku jako przestrzenny znak towarowy. Chodziło o cztery paluszki przedzielone rowkami. Taki kształt batoniki Kit Kat mają od 1935 r. Zaprotestował przeciwko temu największy konkurent Nestle – koncern Cadbury, który produkuje batoniki Crispello o zbliżonym kształcie. Na podstawie opinii eksperta, który uznał, że podstawowa cecha batonika Kit Kat, a więc jego prostokątny kształt, wynika z charakteru samego towaru, Urząd ds. Znaków Towarowych odmówił rejestracji znaku. Sprawa trafiła do High Court of Justice, a sąd ten postanowił zasięgnąć opinii TSUE. Główne pytanie, jakie zadał, dotyczyło tego, czy wystarczy, aby znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców rozpoznawała znak towarowy i kojarzyła go z konkretną marką.
Trybunał nie wykluczył możliwości zastrzeżenia kształtu, ale małe są szanse na to, by firma Nestle spełniła postawione w tym wyroku warunki. – Zgłaszający musi przedstawić dowód, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar lub usługę oznaczone tym tylko znakiem, z pominięciem wszelkich innych znaków, które również mogą być obecne, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa – napisano w uzasadnieniu orzeczenia.
Kierując się tą wykładnią, sprawę będzie teraz musiał rozstrzygnąć brytyjski sąd. Będzie to trudne, gdyż jak wynika z orzeczenia, firmie Nestle nie wystarczy wykazanie, że część konsumentów, nawet znacząca, kojarzy określony kształt z daną marką. Musiałaby przedstawić dowód, że tak myśli cały zainteresowany krąg odbiorców.
Wyrok ten może mieć znaczenie także dla polskiej firmy E. Wedel. Produkowany przez nią baton WW ma bowiem zbliżony kształt. ©?
ORZECZNICTWO
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 września 2015 r., sprawa C-215/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia