Spółka C. kupiła we wrześ- niu 2006 r. od spółki M. działki, na których znajdowały się budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej (magazyny, warsztaty itp.). Nieruchomości te były jednak obciążone hipoteką na rzecz banku z tytułu kredytu obrotowego, udzielonego spółce M. jeszcze we wrześniu 2002 r. Po kredycie został nadal ciążący na spółce M. dług w kwocie ok. 164 tys. zł.
Spółka M. została zlikwidowana w 2013 r., przy czym nie przeprowadzono wówczas procedury upadłościowej. Po zakończeniu działalności i rozliczeniu wspólników została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. W tej sytuacji bank skierował swoje roszczenia do dłużnika hipotecznego, jakim była spółka C. – nowy właściciel gruntów.