Krajowa Rada Komornicza ostrzega przed fałszywymi egzekutorami. Ci ogłaszają licytacje i wysyłają do banków pisma o zajęciu rachunków.
W ostatnich dniach KRK przestrzegała przed korespondencją podpisywaną przez Arkadiusza Rybasowa, rzekomego komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku. Osoba, która się za niego podawała, kierowała do banku liczne zawiadomienia o zajęciu rachunku. Tego typu korespondencja nikogo nie dziwi, ponieważ zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego należy do jednej z najpopularniejszych metod odzyskiwania należności.
Komornik na podstawie art. 889 kodeksu postępowania cywilnego wysyła do banku, który prowadzi rachunek dłużnika, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej, informując także o wysokości dochodzonej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi. Jednocześnie wzywa bank, aby nie dokonywał bez zgody komornika wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności, a zajętą kwotę przekazał na konto komornika. Bank ma na to siedem dni.