Procedury
Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej doda im zbędnej pracy biurowej, a w niczym nie pomoże sądom – uważa Krajowa Rada Notarialna. Resort jednak twierdzi, że nieznaczne utrudnienie dla rejentów przełoży się na sprawniejszą pracę administracji sądowej.
Spór dotyczy par. 4 ust. 2 projektowanego rozporządzenia, który stanowi, że oryginał lub kopię potwierdzenia wniesienia opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej notariusz przekazuje w terminie siedmiu dni od jej dokonania do sądu rejonowego, na rzecz którego dokonano wpłaty. Sęk w tym, że rejenci muszą dołączyć wykaz, a w nim wskazać między innymi datę pobrania kwoty i złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej.
A jak wskazuje Krajowa Rada Notarialna, określanie przez notariusza, kiedy pobrano opłatę, to niepotrzebna mitręga. Zwłaszcza że już z art. 92 par. 4 ustawy – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) wynika, że data pobrania opłaty i złożenia wniosku o wpis powinny być tożsame, a zarazem zgodne z datą dokonania czynności notarialnej.
Ministerstwo przyznaje, że to trafny argument, lecz pozostaje nieugięte. Podkreśla bowiem, że wskazanie w wykazie daty pobrania przez notariusza opłaty oraz daty złożenia wniosku niewątpliwie ułatwi sądowi identyfikację wniosku i tym samym przypisanie wykazu do konkretnej sprawy.
To z kolei nie przekonuje notariuszy. Prezes KRN Mariusz Białecki w piśmie do wiceminister Moniki Zbrojewskiej zaznacza, że sądy mogą identyfikować sprawy choćby po numerze aktu notarialnego, stronie wnoszącej opłatę czy danych notariusza dokonującego czynności notarialnej. Nie muszą akurat po dacie pobrania opłaty.
Konieczność wydania nowego rozporządzenia związana jest z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. poz. 218). ©?
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach