Jeśli prezydent podpisze ustawę, od 1 stycznia straże miejskie nie będą mogły używać urządzeń rejestrujących. Nie wiadomo, czy niezakończone do tego czasu sprawy zostaną umorzone.
Czasu na opracowanie dobrych przepisów było sporo. Projekt nowelizacji kodeksu drogowego i ustawy o strażach gminnych autorstwa SLD wpłynął do Sejmu w kwietniu 2013 r. Nieco później szerszy projekt zmian w przepisach dotyczących fotoradarów zgłosiła PO. Do pracy nad obydwoma powołano specjalną podkomisję. Efekt prac zarówno podkomisji, jak i komisji infrastruktury, przestawiony posłom pod głosowanie trudno jednak uznać za zadowalający. Ostatecznie 24 lipca Sejm przyjął ustawę odbierającą strażom gminnym i miejskim prawo do korzystania z wszelkich urządzeń rejestrujących (fotografujących zarówno pojazdy przekraczające prędkość, jak i przejazd na czerwonym świetle). W myśl ustawy strażnicy utracili uprawnienia do używania tak urządzeń przenośnych, jak i stacjonarnych.
Co z mandatami?