Prezes sądu rejonowego wydał jednak decyzję odmowną. Uznał co prawda, że informacja o przyjmowaniu i nadawaniu biegu skargom na orzeczników jest działalnością mającą charakter sprawy publicznej i mieści się w pojęciu informacji publicznej, jednak stanowi informację przetworzoną. Wymaga bowiem dokonania analizy ewidencji akt spraw i systemów informatycznych, akt osobowych oraz dokumentacji administracyjnej sądu. Wnioskodawca nie wykazał natomiast wymaganej w takim przypadku przesłanki szczególnej istotności żądanej informacji dla interesu publicznego.
Obywatel odwołał się od tego rozstrzygnięcia. Dowodził, że żądane dokumenty nie wymagają przetworzenia, a zwykłe sięganie do informacji źródłowych nie jest przetworzeniem. Z ostrożności procesowej odwołał się jednak do przesłanki interesu publicznego, wskazując, że jego intencją jest walka o przejrzystość w wymiarze sprawiedliwości.