Operator bezzałogowa, planując korzystanie z niego w strefach kontrolowanych lotnisk, ma obowiązek zgłosić takie działanie minimum 7 dni przed planowanym lotem. Dotyczy to również maszyn o maksymalnej masie nie większej niż 25 kg, używanych w zasięgu wzroku.

Pod koniec lipca 2015 r. piloci lądującego na Okęciu samolotu Lufthansy lecącego z Monachium do Częstochowy, poinformowali wieżę kontrolną na Okęciu, że w pobliżu maszyny zauważyli inny obiekt. Kontrolerzy zgłosili sprawę policji. Ze względów bezpieczeństwa, kolejne maszyny skierowano na inne pasy. Informowały o tym niemal wszystkie media w Polsce. To pierwszy, tego typu poważny przypadek zagrożenia ze strony drona, zarejestrowany w Polsce.

Mężczyzna zatrzymany w sprawie, przyznał się, że korzystał z drona w tym dniu, w okolicach Piaseczna. Sprawą zajmuje się prokuratora rejonowa w Piasecznie. Jak poinformowała Informacyjna Agencja Radiowa, jeśli okaże się, że incydent był realnym zagrożeniem dla maszyny Lufthansy, mężczyzna usłyszy zarzuty, za spowodowanie zagrożenia w ruchu lotniczym może mu grozić do 8 lat więzienia.

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce bezzałogowym statkiem powietrznym można latać tylko w zasięgu wzroku operatora. Ze względów bezpieczeństwa loty dronami w zasięgu wzroku są ograniczone w niektórych strefach przestrzeni powietrznej. Nie można latać np. w strefie kontrolowanej lotniska, chyba że uzyska się zgodę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na wlot w tę strefę. Operator musi zapewnić również bezpieczne wykonywanie lotu, tak by dron nie stwarzał zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej.

Dla lotów w strefach ruchu lotniskowego lub w odległości mniejszej niż 5 km od granicy lotniska lub lądowiska, wymagana jest zgoda zarządzającego danym lotniskiem.

Operator drona o maksymalnej masie startowej nie większej niż 25 kg, używanego wyłącznie w operacjach VLOS, planujący loty w strefach kontrolowanych lotnisk, ma obowiązek dokonać zgłoszenia do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na minimum 7 dni przed planowanym lotem.

- Żeby wykonywać loty dronem w sposób inny niż rekreacyjny i sportowy, należy posiadać świadectwo kwalifikacji, czyli dokument potwierdzający, że operator potrafi w sposób bezpieczny sterować takim urządzeniem, badania lotniczo-lekarskie oraz ubezpieczenie. Wszystkie loty związane ze świadczeniem usług, takich jak np. wykonywanie zdjęć czy kręcenie filmów wymagają posiadania świadectwa kwalifikacji wydawanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po zdaniu państwowego egzaminu praktycznego i teoretycznego. Aktualnie w Polsce wydano ponad 1000 świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego – informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Dodatkowo na wykonywanie lotów w centrum Warszawy wymagana jest zgoda Biura Ochrony Rządu. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie BOR.

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego dostępna jest Instrukcja uzyskania warunków wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) bezzałogowymi statkami powietrznymi w strefie kontrolowanej lotniska (CTR).

Sportowe i rekreacyjne latanie dronami jest bezpieczne, o ile stosujemy się do kilku zasad:
- Lataj w zasięgu wzroku na otwartej przestrzeni
- Nie lataj w pobliżu lotnisk
- Nie lataj nad ludźmi
- Nie lataj nad miastami i budynkami
- Nie lataj nad drogami




W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego trwają również prace nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i warunków wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej oraz procedur współpracy operatorów tych statków z instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego. Rozporządzenie określi zasady wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku osoby sterującej dronem (aktualnie loty poza zasięgiem wzroku, ze względów bezpieczeństwa, są możliwe jedynie w wydzielonej do tego celu przestrzeni powietrznej).

Źródło: ULC, IAR, własne