Polska będzie mieć ścieżkę umożliwiającą osobom transpłciowym korektę płci metrykalnej. Sejm uchwalił wczoraj ustawę regulującą tę kwestię, teraz trafi ona do Senatu.

Dziś w systemie prawa próżno szukać przepisów dotyczących wprost tej problematyki. Procedurę dokonywania zmian w akcie urodzenia w przypadku osób transpłciowych wyinterpretował z dotychczasowych norm prawnych Sąd Najwyższy jeszcze w latach 90. Bazuje ona na art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim „powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”. Taki sposób procedowania od lat budzi jednak kontrowersje zarówno wśród przedstawicieli doktryny, jak i środowisk reprezentujących osoby transpłciowe. Procedura jest mocno niekomfortowa dla osób zainteresowanych, wymaga bowiem pozwania własnych rodziców.