Niekonstytucyjna i miejscami po prostu niewykonalna. Tak o ustawie mającej na nowo uregulować obrót gruntami rolnymi w Polsce mówią eksperci
Dziś senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi rozstrzygnie czy wprowadzić poprawki do uchwalonej przez Sejm 25 czerwca ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Akt ten ma m.in. uchronić Polskę przed wykupem gruntów przez obcokrajowców. W maju 2016 r. upływa bowiem dwunastoletni okres ochronny na obrót gruntami rolnymi w Polsce, który wynegocjowaliśmy, wstępując do Unii. Problem w tym, że zarówno Biuro Legislacyjne Senatu, jak i Kancelaria Prezydenta RP uważają, że procedowana ustawa jest konstytucyjnie wątpliwa.
Prawo własności