Jedna z poprawek określa, że działalność Centralnego Ośrodka Sportu, na którą może on otrzymać dotację celową z budżetu państwa, nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodnej działalności gospodarczej.

Przyjęta ustawa ma uszczegółowić zapisy wprowadzone w 2010 roku, które po pięciu latach zdezaktualizowały się lub nie odpowiadają realiom. Nowe rozwiązania mają pomóc m.in. w walce z korupcją i dopingiem w sporcie, doprecyzować stan prawny Centralnego Ośrodka Sportu i płacenia przez COS podatku gruntowego, uregulować status polskiego związku sportowego.

Ustawa przewiduje m.in. obowiązek składania przez związki rocznych sprawozdań finansowych, obligatoryjnie podlegających badaniu przez biegłego rewidenta. (PAP)