Znalazły się one w przyjętym wczoraj przez Radę Ministrów projekcie noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Pierwsza zmiana polegać będzie na tym, że pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie udawał się do punktu sprzedaży danej usługi i sprawdzał, czy proces przed podpisaniem umowy przebiega zgodnie z prawem. Z instytucji tej prezes UOKiK będzie mógł skorzystać tylko za zgodą sądu.

Jeżeli chodzi o drugą, to będzie miała ona zastosowanie tylko w przypadku usług finansowych i ma pomóc walczyć z tzw. misselingiem. Po wejściu w życie omawianej noweli zakazane będzie oferowanie klientom produktów finansowych niedostosowanych do ich potrzeb, ustalonych z uwzględnieniem ich wieku, stanu zdrowia, wiedzy i doświadczenia w obszarze usług finansowych, sytuacji materialnej, a nawet charakteru. Prezes UOKiK będzie mógł również zdecydować o poinformowaniu w publicznym medium (nieodpłatnie) o ryzyku związanym z daną usługą. Dzięki temu będzie można szybko i skutecznie ostrzegać konsumentów o zachowaniach lub zjawiskach, które istotnie zagrażają ich interesom. 

Etap legislacyjny

Projekt przyjęła Rada Ministrów