Konsument ma prawo odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wykonany na jego zlecenie produkt ma istotne wady. Jeśli towar, nawet wadliwy, zaspokaja jego wymagania, to braki należy uznać za nieistotne – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku.Sprawa dotyczyła zabudowy kuchni. Klientka nie była zadowolona z wykonania dzieła. Jej zdaniem wady były tak poważne, że nie kwalifikowały się nawet do poprawki. Dlatego też odstąpiła od umowy i odmówiła zapłaty.