Pan Patryk jest tatą trójki dzieci, dwoje najstarszych chodzi do przedszkola. – Na stronie internetowej przedszkola i na jego profilu na Facebooku co chwila pojawiają się zdjęcia podopiecznych, czasami w plenerze, przy zabawie, a czasem same buzie dzieci, w tym również moich. Z zasady jestem przeciwny wrzucaniu do sieci zdjęć maluchów, nigdy nie wiadomo, kto je ogląda – pisze czytelnik. – Czy przedszkole ma prawo publikować fotografie, czy musi mieć naszą zgodę? Moja żona również udostępnia na Facebooku zdjęcia naszych dzieci, ale czy ja w takim razie nie mam nic do powiedzenia – zastanawia się pan Patryk
Każdy z nas ma niezbywalne prawo do swojego wizerunku. Jeśli chodzi o dzieci, to obowiązek dbania o ich dobro spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych – nie mogą same rozporządzać swoimi prawami. Przepisy jasno wskazują, że rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku wymaga zezwolenia – w przypadku nieletnich będzie to zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli więc przedszkole wykorzystuje wizerunek naszego dziecka do reklamy prowadzonych zajęć, powinno zgłosić się z pytaniem o zgodę.
Oczywiście, jeśli zdjęcie jest plenerowe, przedstawia ogólne wydarzenie, zorganizowaną imprezę, a dzieci są widoczne z pewnej odległości, nie ma takiego obowiązku. Wynika to z ustawy, a opisane przypadki należą do takich okoliczności, które nie wymagają uzyskania zgody. Dlatego skoro dzieci naszego czytelnika są widoczne na zdjęciach udostępnianych wszystkim internautom, ale nie jako uczestnicy zabawy, lecz na pierwszym planie są ich twarze, to przedszkole nie miało prawa tego robić. Przed podjęciem kroków warto jednak porozmawiać z małżonką – być może to ona wyraziła zgodę. Miała do tego prawo, a przedszkole nie musiało wówczas uzyskiwać zgody również od pana Patryka. Nawet jeśli dziecko pozostaje pod opieką obojga rodziców, wystarczy zgoda jednego z nich.
Sytuacja nieco się komplikuje, jeśli dotyczy publikacji zdjęć dzieci przez jedno z rodziców. Teoretycznie pan Patryk powinien poinformować żonę, że nie zgadza się na udostępnianie wizerunku dzieci, a ta powinna się do jego prośby zastosować. To jednak teoria, a w spornych sytuacjach decyduje sąd opiekuńczy.
Podstawa prawna
Art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. poz. 631).
Art. 58, art. 95, art. 97, art. 100 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583).