Trwa ogólnopolski protest pracowników. Asystenci sędziów, sekretarze i protokolanci domagają się podwyżek płac.
Przekonują przy tym, że zarabiają tyle samo co 6 - 7 lat temu. W tarnowskim sądzie jedna z sal rozpraw zamieniona została w punkt krwiodawstwa. Dzięki oddaniu krwi, pracownik uzyskuje dzień wolny.

Dziś w całym sądzie planowana jest tylko jedna rozprawa, której nie można było odwołać. W pozostałych sądach w Małopolsce protest pracowników sądów sprawia dużo mniejsze kłopoty interesantom. Pracownicy zazwyczaj ograniczają się do założenia czarnych koszulek oraz informowania o proteście.

Gorzej jest na północy. Olsztyński sąd rejonowy został sparaliżowany przez protest pracowników - zaplanowane na dziś rozprawy i posiedzenia w ogóle się nie odbywają. Natomiast w olsztyńskim sądzie okręgowym odwołano połowę zaplanowanych spraw.

„W sądzie rejonowym nie ma ponad połowy pracowników sekretariatów i protokolantów, w sądzie okręgowym - nie pojawiły się dwie trzecie pracowników” - informuje rzeczniczka sądu okręgowego sędzia Agnieszka Żegarska. Część złożyła wnioski o urlop na żądanie, część zadeklarowała, że będzie honorowo oddawać krew, część jest na urlopie wypoczynkowym lub opiekuje się dzieckiem.

Reklama

Sekretariaty puste, wywieszone plakaty informujące o proteście, ale zaplanowane sprawy odbywają się normalnie. Tak pracuje dziś sąd rejonowy w Koninie. Pracownicy w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej planowali wziąć urlopy na żądanie, co sparaliżowałoby pracę sądu. Wczoraj, późnym popołudniem, doszli do porozumienia z prezesami i ustalili, że do pracy przyjdzie tylko tylu pracowników, by sprawy mogły się odbyć.

Reklama

W sekretariatach nikogo nie ma, w wydziale cywilnym na przykład do pracy przyszły tylko dwie osoby. Ci, którzy nie wzięli urlopów, przyszli ubrani na czarno. Podobnie jest w poznańskich sądach. Rozprawy nie zostały odwołane, ale pracownicy ubrali czarne koszulki. Mają też plakietki informujące o proteście.

Jesteśmy pomijani i dyskryminowani , domagamy się podwyżek płac , nie mieliśmy ich od lat - mówi Monika Kochanowska przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w Koszalinie . Podkreśla, że sąd to nie tyko sędziowie. Personel średni ma odpowiedzialną pracę i od jego kompetencji zależy funkcjonowanie sądów.

Akcja spotyka się z poparciem odwiedzających sąd. Jak mówią postulaty są słuszne. Protestujący wysyłają listy do ministra sprawiedliwości z postulatami oraz przyklejonym jednym groszem.