Od lipca gminy będą miały obowiązek zgłaszać osoby nieuiszczające alimentów na dzieci do każdego z czterech biur informacji gospodarczej (BIG). W tym celu nie będą musiały zawierać z nimi umów.

Samorządy muszą umieszczać dłużników na ogólnopolskich listach od października 2008 r., kiedy weszła w życie ustawa z 7 września 2007 r. o osobach uprawnionych do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.). Informacja o takim rodzicu jest przekazywana w przypadku powstania zaległości przekraczających sześć miesięcy. Jednak do tej pory wystarczyło, że gminy miały podpisaną umowę z jednym z biur i tylko do niego przesyłały dane. Teraz będą musiały zgłaszać osoby niepłacące alimentów do wszystkich BIG. Przy czym będzie się to odbywać w sposób uproszczony – bez konieczności zawierania umów. Z kolei dotychczas podpisane umowy wygasną z mocy prawa w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów.
Aby samorządom łatwiej było przygotować się do nowych wymogów, BIG InfoMonitor organizuje dla nich cykl bezpłatnych szkoleń. Patronat nad nimi objął DGP. Odbędą się one w pięciu miastach: Wrocławiu – 22 czerwca, Toruniu – 24 czerwca, Kielcach – 25 czerwca, Białymstoku – 26 czerwca, oraz w Warszawie – 29 czerwca. Szczegółowe informacje na ten temat oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.big.pl/jst.
– Obecnie współpracujemy z prawie 1,5 tys. gmin. Przez ponad sześć lat pomogliśmy odzyskać przeszło 2,3 mld zł zaległych alimentów – informuje Mateusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor.
Dodaje, że średnia kwota zadłużenia jednego rodzica niepłacącego na dzieci sięga 26,7 tys. zł. Natomiast rekordzistą pod względem wysokości alimentacyjnych zaległości jest osoba, której dług wynosi 423 tys. zł.
Nowe rozwiązania prawne mogą przyczynić się do zwiększenia egzekucji alimentów. Z prowadzonych przez BIG list dłużników korzystają przedsiębiorcy, banki oraz m.in. firmy, które oferują usługi telekomunikacyjne. Rodzic, który się na nich znajdzie, może mieć problem z uzyskaniem pożyczki czy zakupami w systemie ratalnym. Ponieważ nie wszystkie instytucje korzystają z list wszystkich czterech biur, zgłoszenie dłużnika do każdego spowoduje, że dłużnikowi trudniej będzie uniknąć sankcji.
Ponadto co do zasady gminy zgłaszają rodziców do BIG tylko w takich sytuacjach, gdy wypłacają na dzieci świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pozostali wierzyciele muszą robić to samodzielnie. Do nich skierowana jest specjalna akcja BIG InfoMonitor „Odzyskuj alimenty”. W jej ramach wpisanie dłużnika przez osobę fizyczną kosztuje tylko 1 zł (dodatkowe informacje na www.big.pl/alimenty).

13,9 proc. wyniósł w 2014 r. wskaźnik zwrotów dokonanych przez dłużników alimentacyjnych , za których pieniądze wypłacał fundusz alimentacyjny