Małoletni, którzy nie ukończyli 18. roku życia mogą poruszać się po drogach jedynie z kartą rowerową lub pod opieką dorosłych. Nadal nie można instalować na samochodach bagażników rowerowych zasłaniających tablice rejestracyjne.
Czy 8-latek może samodzielnie jeździć rowerem
Mój syn ukończył 8 lat i jest dość wysoki jak na swój wiek. Czy może samodzielnie poruszać się rowerem po drodze publicznej?
NIE
Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się rowerami po drogach publicznych tylko pod okiem dorosłych. Taki małoletni kierujący rowerem jest uznawany przez prawo za pieszego. Z tych powodów przepisy pozwalają dorosłym rowerzystom opiekującym się najmłodszymi cyklistami na korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych. Starsze dzieci mogą natomiast poruszać się na drogach bez nadzoru rodziców lub innych opiekunów tylko wtedy, gdy posiadają kartę rowerową. Podróż musi się odbywać jednak za wiedzą i zgodą dorosłych.
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 1 pkt 10 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.).
Czy za jazdę po alkoholu stracę prawo jazdy
Od niedawna wobec pijanych kierowców są stosowane surowsze kary i sądy mogą częściej odbierać im prawo jazdy. Czy nowe zasady stosuje się również do rowerzystów jadących pod wpływem alkoholu?
NIE
Wprowadzone 18 maja 2015 r. zmiany w kodeksie karnym przewidują znaczne zaostrzenie kar dla pijanych kierowców. Surowsze sankcje wiążą się przede wszystkim z wydłużeniem okresu zakazu prowadzania pojazdów, jak też koniecznością zapłaty wysokich nawiązek i świadczeń pieniężnych. Należy jednak pamiętać, że nietrzeźwi rowerzyści są traktowani łagodniej niż osoby kierujące w takim stanie pojazdami mechanicznymi. Popełniane przez nich przewinienie drogowe jest uznawane dzisiaj za wykroczenie i nie wiąże się z nim utrata uprawnień do kierowania samochodem osobowym, motocyklem lub ciężarówką (zamiast tego wchodzi w grę ewentualny zakaz jazdy na rowerze).
Od 11 kwietnia 2015 r. obowiązuje zmieniony taryfikator mandatów, zgodnie z którym rowerzyści przyłapani na jeździe z dawką ponad 0,5 promila alkoholu we krwi, mogą otrzymać mandat w wysokości 500 zł. Mniej nietrzeźwi mogą zapłacić od 300 do 500 zł. Bezkarna jest natomiast jazda rowerem z zawartością wynoszącą do 0,19 promila alkoholu we krwi.
Podstawa prawna
Art. 87 par. 1a i 2 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.).
Par. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 506).
Czy mandaty za brak odblasków są teraz niższe
Ostatnio zostałem w nocy zatrzymany przez patrol policji. Funkcjonariusze zarzucili mi, że idę poboczem bez odblasków. Dostałem 100 zł mandatu. Policjant powiedział, że mam szczęście, bo jeszcze niedawno kara mogła wynieść nawet 500 zł. Czy to prawda?
TAK
Od 11 kwietnia 2015 r. za wykroczenie polegające na niestosowaniu się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze (z wyjątkiem drogi w strefie zamieszkania, drogi dla pieszych i chodnika) po zmierzchu poza obszarem zabudowanym można nałożyć mandat w wysokości od 20 do 100 zł. Wcześniej górna wysokość mandatów za tego rodzaju przewinienie nie była doprecyzowana w taryfikatorze i w związku z tym mogły one wynosić zgodnie z ogólnymi zasadami nawet 500 zł. Przepisy nie określają wymaganego rodzaju elementów odblaskowych. Piesi mogą używać więc kamizelek, opasek, zawieszek, breloków, chust, naklejek. Ważne jest, by zawierały one elementy odblaskowe widoczne dla innych uczestników ruchu.
Podstawa prawna
Art. 11 ust. 4 a i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
Czy mogę odkręcić tablicę rejestracyjną
Kupiłem bagażnik do przewożenia rowerów, który należy zainstalować przy tylnym zderzaku samochodu. W związku z tym muszę zasłonić tablicę rejestracyjną. Czy jest to dozwolone?
NIE
Prawo o ruchu drogowym zabrania zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne. Nie ma tutaj żadnych wyjątków. Oznacza to, że bagażnik na rowery trzeba zainstalować tak, by tablica była widoczna. Najczęściej okazuje się to jednak niemożliwe. Tymczasem obowiązujące przepisy nie pozwalają na zainstalowanie tablicy rejestracyjnej w innym miejscu niż w konstrukcyjnie do tego przeznaczonym. Obecnie wydziały komunikacji nie mogą również wydać właścicielowi pojazdu trzeciej tablicy rejestracyjnej. Za zakrywanie tablic rejestracyjnych grozi mandat w wysokości 100 zł.
Sytuacja zmieni się najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju kończą się prace legislacyjne nad zmianami w przepisach dotyczących rejestracji i oznaczenia pojazdów, jak również warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Nowe regulacje mają dopuszczać montaż bagażników na tylnej klapie pojazdów i wprowadzić możliwość wyrobienia w tym celu trzeciej tablicy rejestracyjnej. Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać już latem tego roku.
Podstawa prawna
Art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
Czy 17-latek musi mieć kartę rowerową
Mój syn został pouczony przez policjanta, że nie może jeździć rowerem po ulicy bez karty rowerowej. Czy prawie dorosła osoba nie może swobodnie poruszać się po drogach?
NIE
Przepisy są w tym zakresie jednoznaczne. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą się poruszać po drogach rowerami wyłącznie wtedy, gdy posiadają dokument potwierdzający ich uprawnienia do kierowania tego rodzaju pojazdami. Dokumentem tym może być karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Tylko pełnoletni obywatele nie mają obowiązku posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem.
Niepełnoletni, którzy nie mają prawa jazdy wymienionych wyżej kategorii, powinni więc zdobyć kartę rowerową.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 4, 7 ust. 1 pkt 2, 8 ust. pkt 10 i 11, 17 ust. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.).
Czy jazda po pasach jest dozwolona
Zauważyłem, że wielu rowerzystów korzysta z możliwości jazdy chodnikiem w czasie złej pogody. Czy w takich sytuacjach można jechać rowerem także po pasach na przejściu dla pieszych?
NIE
Rowerzysta nie może przejeżdżać po zebrze niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Prawo o ruchu drogowym zabrania kierującemu pojazdem, a więc także i rowerem, jazdy po przejściu dla pieszych. Rowerzysta, który chce przekroczyć w takim miejscu drogę, powinien zejść z roweru i przeprowadzić go przez przejście. Zgodnie z taryfikatorem za jazdę wzdłuż po przejściu dla pieszych pojazdem innym niż silnikowy grozi mandat w wysokości 100 zł.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
Czy dziecko musi używać kasku ochronnego
Wielu rodziców zakłada swoim dzieciom w czasie jazdy na rowerze kaski ochronne. Czy polskie prawo przewiduje obowiązek używania takich zabezpieczeń?
NIE
Rowerzyści w Polsce nie mają obowiązku używania kasków ochronnych w czasie jazdy bez względu na wiek. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym muszą je zakładać tylko osoby kierujące motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoby przewożone takimi pojazdami (chyba że motocykl lub czterokołowiec z zamkniętym nadwoziem jest fabrycznie wyposażony w pasy bezpieczeństwa).
Podobnie jak w przypadku kasków, rowerzyści nie mają obowiązku używania w czasie jazdy kamizelek odblaskowych. Ich założenie zdecydowanie zwiększa jednak bezpieczeństwo rowerzysty, zwłaszcza poczas jazdy nocą.
Podstawa prawna
Art. 40 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
Czy kierowca nie odpowiada za kolizję
W czasie jazdy rowerem zostałem potrącony przez kierowcę samochodu, który nie ustąpił mi pierwszeństwa. Kierowca powiedział, że skoro nie mam OC, to on nie może wypełnić oświadczenia o przyznaniu się do winy. Czy to prawda?
NIE
W razie kolizji z udziałem rowerzysty obowiązuje standardowa procedura postępowania, która jest na co dzień stosowana np. przy zderzeniu samochodów osobowych. Rowerzysta nie ma obowiązku wzywania na miejsce policji, jeżeli w wyniku zdarzenia nikt nie został zabity ani ranny. Nie będzie to też najczęściej konieczne, gdy sprawca zdarzenia przyznaje się do winy i chce przyjąć odpowiedzialność za wyrządzone swoim zachowaniem szkody. Wtedy można podjąć próbę polubownego załatwienia sprawy. Nie jest prawdą, że kierowca pojazdu nie może spisać oświadczenia sprawcy kolizji tylko dlatego, że rowerzysta nie ma wykupionego ubezpieczania OC, dla cyklistów jest ono bowiem nieobowiązkowe.
Podstawa prawna
Art. 44 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
Czy muszę mieć zainstalowane światło
Słyszałem, że przepisy określają precyzyjnie wyposażenie roweru, jakim można się poruszać po drogach i za brak dzwonka lub hamulca grozi kara. Czy każdy rower musi mieć również zainstalowane na stałe oświetlenie?
NIE
Od 8 października 2012 r. przepisy pozwalają na to, aby światła pozycyjne roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy, czyli np. w ciągu dnia.
Jest to odstępstwo od zasady, zgodnie z którą tego rodzaju jednoślad powinien być wyposażony co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu i co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu. Rowerzyści mogą stosować w swoich pojazdach migające światła pozycyjne zarówno z tyłu, jak i z przodu.
Oprócz tego każdy rower powinien posiadać m.in. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku i co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.
Podstawa prawna
Par. 53 ust. 1 oraz 56 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 305).