Uspokajamy zdezorientowanych czytelników. Wbrew twierdzeniom dzisiejszej „Rzeczpospolitej” od 1 lipca nie zmienia się bynajmniej art. 156 § 5a kodeksu postępowania karnego. Z tą datą w ogóle nie zmieniają się zasady dostępu do akt śledztwa w toku postępowania przygotowawczego.

Przepisy poszerzające zakres dostępu do akt ze śledztwa - art. 156 § 5 jak i art. 156 § 5a - weszły w życie już ponad rok temu: 2 czerwca 2014 r. Zmianę zawdzięczamy wielkiej nowelizacji k.p.k. z września 2013r. ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1247). Prokurator ma od tego momentu obowiązek udostępnić akta stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowy. Musi tak postąpić, jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa.

Zgodnie zaś z art. 156 § 5a w przypadku tymczasowego aresztowania podejrzanemu i jego obrońcy udostępnia się niezwłocznie akta sprawy w części zawierającej treść dowodów wskazanych we wniosku.

Pisaliśmy:

DPG 97/14 Mniej asów w rękawie prokuratora
DGP 110/2015 Przecieki z prokuratorskich śledztw pozostają bezkarne