statystyki

Nie można zaskarżyć postanowienia organu administracji, a tylko jego decyzję

autor: Piotr Pieńkosz03.06.2015, 10:24; Aktualizacja: 03.06.2015, 10:45

TEZA: Postanowienie organu o uzupełnieniu bądź odmowie uzupełnienia decyzji administracyjnej na wniosek strony nie podlega zaskarżeniu. Zarzuty wobec takiego aktu administracyjnego można jedynie podnosić w odwołaniu od samej decyzji.

Sygn. akt II OSK 818/15, POSTANOWIENIE NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 21 kwietnia 2015 r.

STAN FAKTYCZNY

Zgodnie z art. 111 par. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.) strona postępowania w chwili, gdy została już wydana przez organ decyzja administracyjna, może żądać jej uzupełnienia, m.in. co do rozstrzygnięcia. Z tego prawa skorzystała mieszkanka Małopolski. Wystąpiła do tamtejszego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego z wnioskiem o uzupełnienie wydanej już decyzji. Po przeanalizowaniu sprawy organ wydał postanowienie o odmowie uzupełnienia swojej decyzji w zakresie żądanym przez stronę. Artykuł 111 par. 1b k.p.a. stanowi bowiem, że uzupełnienie bądź odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia. Takie rozstrzygnięcie obywatelka zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Skład orzekający odrzucił skargę. Uznał ją za niedopuszczalną z przyczyn formalnych. Powołał się przy tym na jedną z zasad postępowania sądowoadministracyjnego, która mówi o tym, że zaskarżalne są tylko takie postanowienia, przy których ustawodawca zagwarantował wprost w przepisach takie prawo (tj. na które służy zażalenie) albo które kończą postępowanie w sprawie albo rozstrzygają sprawę co do jej istoty. Przesądza o tym art. 3 par. 2 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Tymczasem przy wspomnianym wyżej postanowieniu nie występuje żadna z tych przesłanek. W sytuacji gdy na postanowienie o uzupełnieniu bądź odmowie uzupełnienia decyzji nie służy zażalenie, to w dalszej kolejności nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.


Pozostało jeszcze 52% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane