Zabronione będzie nie tylko podrabianie lub przerabianie pieniędzy będących w obiegu, ale także takich, które zostaną wyemitowane dopiero w przyszłości. Tak wynika z projektu zmian w kodeksie karnym. Jego autorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Fałszowanie pieniędzy, które mają dopiero zostać wprowadzone do obiegu, ma być zagrożone sankcją od pięciu do 25 lat pozbawienia wolności. Obecnie osób, które fałszują takie pieniądze, nie można skazać za podrabianie banknotów lub monet. Można je ukarać jedynie na podstawie art. 270 k.k. (fałszerstwo). Jest to jednak występek zagrożony niskimi sankcjami (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat). Brak możliwości ukarania fałszerza pieniędzy, które mają dopiero wejść do obiegu, wynika z tego, że w kodeksie karnym jest mowa o podrabianiu lub przerabianiu pieniądza będącego środkiem płatniczym. Dlatego MS proponuje zapisać wprost w k.k., że za podrabianie lub przerabianie pieniędzy przed ich wyemitowaniem też będzie można trafić do więzienia.
Inna ważna zmiana ma na celu blokowanie w większym stopniu niż obecnie finansowania terroryzmu. Na gruncie obowiązujących przepisów karze podlega ten, kto gromadzi, przekazuje lub oferuje pieniądze lub inne dobra w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym (165a k.k.). A to oznacza, że nie zawsze można ścigać tego, kto wspiera organizację zajmującą się de facto działalnością terrorystyczną. Taka osoba może tłumaczyć, że przekazywała środki na legalną działalność prowadzoną przez daną organizację.
Zgodnie z projektem karalne ma być również przygotowanie do przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Chodzi o możliwość prowadzenia postępowań karnych w sprawach o pranie brudnych pieniędzy od najwcześniejszego stadium i o zdecydowane uproszczenie postępowań dowodowych – wynika z uzasadnienia projektu. W obecnym stanie prawnym niezmiernie trudno jest rozgraniczyć niekaralne przygotowanie, a karalne usiłowanie prania brudnych pieniędzy. To powoduje, że tak naprawdę ściga się dopiero tych, którzy już popełnili to przestępstwo.
Etap legislacyjny
Projekt skierowano do uzgodnień