Decyzja Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku dotycząca Bankowego Tytułu Egzekucyjnego wpłynie m.in. na zmianę procedur udzielania kredytów przez banki. Sektor bankowy wypracuje i wdroży inny model zabezpieczenia wierzytelności - napisano w informacji prasowej.

Związek podał, że wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości o wprowadzenie obniżek wysokości opłat za czynności notarialne związane z ustanowieniem zabezpieczenia.

"Mając na względzie stanowiska, sformułowane przez Trybunał (...) odnośnie korzystania przez banki z innych form zabezpieczeń, a także odnotowywaną w innych krajach Europy praktykę, należy spodziewać się, że banki będą korzystać z oświadczeń o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego" - napisano w piśmie skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości.

ZBP proponuje wprowadzenie jednolitej, maksymalnej stawki taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

"Jednocześnie ustalenie kosztu poddania się egzekucji w drodze aktu notarialnego na niskim poziomie, zminimalizuje ryzyko potencjalnego niekorzystnego odbioru wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...) przez klientów, w szczególności ubiegających się o kredyt, którzy mogą upatrywać w przedmiotowym rozstrzygnięciu przyczyny nałożenia na nich konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów notarialnych" - napisano w piśmie.

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował formułę Bankowych Tytułów Egzekucyjnych, uznając, że narusza ona konstytucyjną zasadę równości. TK uchylił przepisy Prawa bankowego dotyczące tych zapisów. Wyrok wejdzie w życie w sierpniu 2016 r.

W ocenie analityków oraz przedsiębiorców wycofanie Bankowych Tytułów Egzekucyjnych wpłynie pozytywnie na sytuację firm kupujących wierzytelności. Po zmianie prawa banki mogą chętniej i taniej sprzedawać niespłacane długi. Dodatkowo więcej zleceń od banków mogą mieć kancelarie prawne, którym instytucje zlecą dochodzenie roszczeń.