To początek zmian w relacjach między bankami a klientami - ocenia Szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz krytyk bankierów Cezary Kaźmierczak.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził wczoraj, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny to daleko idący przywilej, dzięki któremu bank jest sędzią w swojej sprawie.

Zdaniem eksperta banki, zbierają pierwsze owoce swojej postawy wobec frankowych kredytobiorców i odmowy przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje działania.

Cezary Kaźmierczak zaznacza, że konieczne są kolejne zmiany w relacjach między bankami a klientami. Zdaniem szefa ZPP, powinny one polegać między innymi na zabezpieczeniu kredytu tylko do wartości nieruchomości.

Bankowe Tytuły Egzekucyjne są wystawiane przez banki. To specjalne dokumenty, które podpisują zaciągający kredyt hipoteczny. Jeżeli klient nie spłaca zobowiązania bank uruchamia procedurę, którą sąd w ciągu trzech dni zatwierdza tylko formalnie. Po tym czasie możliwa staje się egzekucja sądowa przez komornika.